تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | بازدید: ۲,۰۵۴ بار


بیش از ۱۲۰ مروج کتابخوانی در پویش مطالعاتی روشنا تقدیر می‌شوند


به گزارش ستاد خبری پویش مطالعاتی «روشنا»، تاکنون نزدیک 17000 نفر از دوره ششم در این پویش شرکت کرده اند که هر هفته به 5 نفر از شرکت کنندگان جوایزی به قید قرعه اهدا می گردد.

پویش مطالعاتی روشنا، در این دوره ها به صورت هفتگی، یک کمک هزینه سفر عتبات عالیات، یک کمک هزینه سفر مشهد و سه کارت هدیه صد هزار تومانی به برندگان اهدا می نمود و این روند همچنان ادامه دارد. همچنین طبق اعلام قبلی پویش مطالعاتی روشنا به مروجین فرهنگ کتاب و کتابخوانی جوایز اهدا خواهد نمود که اسامی برندگان آن به شرح زیر است:

مبالغ زیر به هزار تومان است
1.عمار ملا احمدی                   کارت هدیه 500.000 تومانی
2.احمد ظفرمند                       کارت هدیه 500.000 تومانی
3.محسن اعرابی                     کارت هدیه 500.000 تومانی
4.حیدر جهان کهن                   کارت هدیه 200.000 تومانی
5.بابک ولی زاده                      کارت هدیه 200.000 تومانی
6.فاطمه روزگاری                     کارت هدیه 200.000 تومانی
7.فاطمه سلیمانی                   کارت هدیه 200.000 تومانی
8. وحید امین نیک                    کارت هدیه 100.000 تومانی
9.طاهره حیرانی                      کارت هدیه 150.000 تومانی
10.فاطمه افتخاری                   کارت هدیه 150.000 تومانی
11.ندا آبادی                           کارت هدیه 150.000 تومانی
12.زهرا قویدل                         کارت هدیه 100.000 تومانی
13.مرضیه منیری                      کارت هدیه 100.000 تومانی
14.رضا عابدینی                       کارت هدیه 100.000 تومانی
15.آلاله جنیدی                        کارت هدیه 100.000 تومانی
16.عباس میبدی                      کارت هدیه 100.000 تومانی
17.علی دهقان کار                   کارت هدیه 100.000 تومانی
18.فاطمه عبداللهی                  کارت هدیه 100.000 تومانی
19.بهروز دلاور                          کارت هدیه 100.000 تومانی
20.زهرا چمن مطلق                  کارت هدیه 100.000 تومانی
21.احسان یزدی                      کارت هدیه 100.000 تومانی
22.فاطمه یوسف لو                  کارت هدیه 100.000 تومانی
23.مرضیه دیندار                      کارت هدیه 100.000 تومانی
24.هادی ارباطی                     کارت هدیه 100.000 تومانی
25.مصطفی وثوق کیا               کارت هدیه 100.000 تومانی
26.محمد صادق علیزاده            کارت هدیه 100.000 تومانی
27.فاطمه عزیزی                     کارت هدیه 100.000 تومانی
28.ریحانه زامهران                   کارت هدیه 100.000 تومانی
29.مریم دانیالی                     کارت هدیه 100.000 تومانی
30.سعید امین زاده                 کارت هدیه 100.000 تومانی
31.محمد نوروزیان                   کارت هدیه 50.000 تومانی
32.نجمه بهرمن                     کارت هدیه 50.000 تومانی
33.محمد بلند همت                کارت هدیه 50.000 تومانی
34.تلما حسن زاده                 کارت هدیه 50.000 تومانی
35.علی آقابابایی                   کارت هدیه 50.000 تومانی
36.زینب حاتمی                      کارت هدیه 50.000 تومانی
37.مریم ترابی                       کارت هدیه 50.000 تومانی
38.معصومه مددی                  کارت هدیه 50.000 تومانی
39.سارا عسگری قاهانی         کارت هدیه 50.000 تومانی
40.محمد هادی آب رحیمی       کارت هدیه 50.000 تومانی
41.رضا علیزاده                      کارت هدیه 50.000 تومانی
42.هدیه یوسفی                   کارت هدیه 50.000 تومانی
43.فاطمه بیدارم                    کارت هدیه 50.000 تومانی
44.حلما فدایی                     کارت هدیه 50.000 تومانی
45.زهره حسین ابادی             کارت هدیه 50.000 تومانی
46.محمد ابراهیم صادقیان فر    کارت هدیه 50.000 تومانی
47.انیسه مختاری                  کارت هدیه 50.000 تومانی
48.جواد اربابی                     کارت هدیه 50.000 تومانی
49.حمید درویشی شاهکلائی  کارت هدیه 50.000 تومانی
50.علیرضا قاسمی                کارت هدیه 50.000 تومانی
51.مائده مراغی                   کارت هدیه 50.000 تومانی
52.طاهره ایمانی                 کارت هدیه 50.000 تومانی
53.محسن احدی                 کارت هدیه 50.000 تومانی
54.امیر زینی                      کارت هدیه 50.000 تومانی
55.محمد حسن نکیسا         کارت هدیه 50.000 تومانی
56.سارا اکابر                     کارت هدیه 50.000 تومانی
57.شیوا شیروانی              کارت هدیه 50.000 تومانی
58.سیده زهرا پورموسوی     کارت هدیه 50.000 تومانی
59.معصومه احمدی            کارت هدیه 50.000 تومانی
60.امیرحسین گودرزی         کارت هدیه 50.000 تومانی
61.انسیه مختاری              کارت هدیه 50.000 تومانی
62.سیده مهدیسا فربهی    کارت هدیه 50.000 تومانی
63.محمد عرفان حجابی      کارت هدیه 50.000 تومانی
64.مصطفی علیپور             کارت هدیه 50.000 تومانی
65.بنیامین گنجه               کارت هدیه 50.000 تومانی
66.مرتضی کمال آبادی       کارت هدیه 50.000 تومانی
67.امینه فرزین                کارت هدیه 50.000 تومانی
68.محدیث فتحی             کارت هدیه 50.000 تومانی
69.مریم فارسی             کارت هدیه 50.000 تومانی
70.فاطمه سوری            کارت هدیه 50.000 تومانی
71.سجاد مسعودی        کارت هدیه 50.000 تومانی
72.مریم شید پیله ور       کارت هدیه 50.000 تومانی
73.مریم همتی             کارت هدیه 50.000 تومانی
74.هدی عابدینی          کارت هدیه 50.000 تومانی
75.محمد مهدی الوندی   کارت هدیه 50.000 تومانی
76.مهدیار تقوی            کارت هدیه 50.000 تومانی
77.سیما حسن نیای     کارت هدیه 50.000 تومانی
78.مهدیس کریمی        کارت هدیه 50.000 تومانی
79.سعیده محمد زاده    کارت هدیه 50.000 تومانی
80.علیرضا گنجی دلشاد کارت هدیه 50.000 تومانی
81.الهام گلصنم لو         کارت هدیه 50.000 تومانی
82.اویس خادملو           کارت هدیه 50.000 تومانی
83.محسن بهبودی        کارت هدیه 50.000 تومانی
84.زهرا میرقاسمی نژاد  کارت هدیه 50.000 تومانی
85.زینب ایمانی             کارت هدیه 50.000 تومانی
86.علی مانی               کارت هدیه 50.000 تومانی
87.زیبنب خشای            کارت هدیه 30.000 تومانی
88.فردوس ایوبی            کارت هدیه 30.000 تومانی
89.نسرین نامدار            کارت هدیه 30.000 تومانی
90.سید حسین کلانتر     کارت هدیه 30.000 تومانی
91.سیده سعیده حسین  کارت هدیه 30.000 تومانی
92.سارا همتی فقیه        کارت هدیه 30.000 تومانی
93.تاج ذوالفقاری            کارت هدیه 30.000 تومانی
94.نجمه امیری دوماری    کارت هدیه 30.000 تومانی
95.سهیلا امینی            کارت هدیه 30.000 تومانی
96.عبدالرضا خالدی         کارت هدیه 30.000 تومانی
97.فاطمه سلیمی          کارت هدیه 30.000 تومانی
98.سامان جعفریان         کارت هدیه 30.000 تومانی
99.فاطمه شریفی           کارت هدیه 30.000 تومانی
100.فاطمه عزیزی            کارت هدیه 30.000 تومانی
101.محمد حسین رضا زاده کارت هدیه 30.000 تومانی
102.انسیه محمودیه         کارت هدیه 30.000 تومانی
103.محمد موحدی نژاد      کارت هدیه 30.000 تومانی
104.معصومه ملا محمدی   کارت هدیه 30.000 تومانی
105.سارا همتی فقیه        کارت هدیه 30.000 تومانی
106.سیده نسرین حسینی کارت هدیه 30.000 تومانی
107.علیرضا بابایی             کارت هدیه 30.000 تومانی
108.ساجده شاطری          کارت هدیه 30.000 تومانی
109.نازنین کاووسی           کارت هدیه 30.000 تومانی
110.کوثر رحیمی                کارت هدیه 30.000 تومانی
111.فاطمه راسخی            کارت هدیه 30.000 تومانی
112.هادی حیدری               کارت هدیه 30.000 تومانی
113.زهرا میرقاسمی امیری    کارت هدیه 30.000 تومانی
114.محمد چیت ساز زاده       کارت هدیه 30.000 تومانی
115.زهرا محمودی                 کارت هدیه 30.000 تومانی
116.مریم پاشایی                 کارت هدیه 30.000 تومانی
117.حسین ناطقی                کارت هدیه 30.000 تومانی
118.فاطمه جابر سرخابی        کارت هدیه 30.000 تومانی

•    برندگان گرامی برای دریافت جوایز خود میبایست به ربات تلگرامی به آدرس @rushanair_bot مراجعه نمایند و اطلاعات خود را برای دریافت جوایز ارائه فرمایند.
•    این آثار از بین بیش از صدها اثر داوری شده است اگر فعالیت شما دیده نشده است یا به نتایج داوری اعتراض دارید میتوانید به آیدی ادمین تلگرام به آدرس @rushana_ir پیام دهید
•    اگر تا به حال در مسابقه ترویجی پویش مطالعاتی روشنا شرکت نکرده اید و یا یکی از کتابهای آن را شرکت کرده‌اید هنوز برای شرکت در پویش کتابهای سقای آب و ادب، رحمت واسعه، بچه های عاشورا،  تاریخ مستطاب آمریکا، بچرخت تا بچرخیم، ملاصالح، آن بیست و سه نفر و آیینه تمام نما فرصت شرکت باقیست

شایان ذکر است به زودی کتاب دوره دهم پویش مطالعاتی روشنا خدمت علاقه مندان کتاب و کتابخوانی معرفی می‌گردد.

بالا