تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | بازدید: ۶۰ بار


نگاهی به رمان «احضاریه» تازه‌ترین اثر علی مؤذنیجسور در موضوع، ناکام در فرم
«احضاریه» تازه‌ترین اثر علی موذنی است که در روزهای اول محرم امسال منتشر و رونمایی شد. در کارنامه علی موذنی چند کتاب دیگر هم در قالب‌های مذهبی دارد. کتاب مامور و دوازدهم او هم با همین دست فرمان کتاب «احضاریه» نوشته شده است. به لحاظ شکلی نیز این آثار شبیه یکدیگر است.

اگر «مامور» درباره پیامبر اسلام و «دوازدهم» درباره امام‌عصر؟عج؟ بود موذنی این بار شخصیت حضرت زینب؟سها؟ را برای نوشتن انتخاب کرده و به سیاق دیگر آثارش دو جهان موازی خلق کرده است. یک جهان که در امروز می‌گذرد و جهانی که تو را به دل تاریخ می‌برد و آنجا روایت می‌شود.
مسعود شخصیت اصلی داستان روزنامه‌نگار است. رفیقش هر دو ماه یک‌بار به مشهد می‌رود و از او هم دعوت می‌کند به این سفر برود که هر بار مسعود امتناع می‌کند چرا که معتقد است باید توسط امام رضا؟ع؟دعوت شود والا رفتنش می‌شود عادت، تا اینکه روزی با دعوت کربلا مواجه می‌شود، آن‌هم سفر اربعین در زمانه‌ای که داعش هم هست.
 خواهر مسعود مخالف رفتن او به سفر است و چون عارفه خواهرش، برایش مادری کرده حرفش را می‌پذیرد و سفرش را لغو می‌کند تا اینکه عارفه خواب حضرت زینب؟سها؟ را می‌بیند که در اتاقش نشسته و برایش آب می‌ریزد .
او این خواب را نشانه دعوت می‌بیند و آب را برادرش تعارف می‌کند ولی او نمی‌خورد و خواهر آماده سفر کربلا می‌شود اما در نهایت به دلیل مخالفت شوهر از این سفر بازمی‌ماند و مسعود به تنهایی عازم سفر می‌شود و این خود باعث رخ دادن اتفاقاتی در روند داستان می‌شود.
بخش اعظمی از داستان در فضای تاریخی صدر اسلام و زندگانی حضرت زینب؟سها؟ می‌گذرد و نویسنده به دوران کودکی و جوانی و ازدواج و در نهایت همراهی بانو با امام حسین؟ع؟پرداخته است.
«احضاریه» قرار است درباره حضرت زینب؟سها؟ باشد و هست. از زمان حال شروع می‌شود و به دوران تاریخی می‌رود و
باز می‌گردد. گهگاهی هم به دوران حال بازمی‌گردد تا روایت مسعود و عارفه را بیان کند.

بالا